0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

Dịch vụ Luật sư cá nhân

Luật sư cá nhân là dịch vụ pháp lý do các luật sư nhiều kinh nghiệm của Gattaca Law thực hiện đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình. Đặc biệt, Gattaca Law có gói Luật sư riêng dành riêng cho trẻ em.

Các dịch vụ của Gattaca Law trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Là Luật sư riêng tư vấn và/hoặc đại diện cho cá nhân, hộ gia đình trong tất cả các giao dịch, hợp đồng hoặc tranh chấp phát sinh trong công việc và cuộc sống;

  • Là Luật sư riêng bảo vệ quyền lợi của trẻ em khi xảy ra các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo hành (trong và ngoài học đường), trẻ em vi phạm pháp luật hoặc phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Kịp thời tư vấn, hướng dẫn trẻ em, cha mẹ hoặc người giám hộ cách thức giải quyết khi xảy ra các tình huống nêu trên.

  • Tư vấn giao kết, thực hiện, chấm dứt và giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự như: hợp đồng lao động; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp nhà ở, quyền sử dụng đất…;

  • Tư vấn thủ tục thừa kế, nhận con nuôi, ly hôn, phân chia tài sản chung, tranh chấp quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn;

  • Tư vấn thuế và giải quyết các nghĩa vụ tài chính của cá nhân như: nghĩa vụ nộp thuế, trả nợ; nghĩa vụ theo hợp đồng cầm cố/ thế chấp tài sản; nghĩa vụ phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại (trong và ngoài hợp đồng);

  • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong các vụ án hình sự, hành chính; hỗ trợ thủ tục khiếu nại, tố cáo và các thủ tục pháp lý khác.