0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

BẢN TIN PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

TIN MỚI

xem thêm >>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Trở về

Dịch vụ Luật sư cá nhân

Luật sư cá nhân là dịch vụ pháp lý do các luật sư nhiều kinh nghiệm của Công ty Luật Gattaca thực hiện đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình; bao gồm:

  • Là luật sư riêng để tư vấn và/hoặc đại diện cho khách hàng trong tất cả các giao dịch, hợp đồng hoặc tranh chấp phát sinh trong cuộc sống;

  • Tư vấn giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động; xác lập, bảo vệ và chấm dứt quyền sở hữu tài sản;

  • Tư vấn về mua bán, tặng cho, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh tài sản;

  • Tư vấn kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, tranh chấp quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn;

  • Tư vấn và/hoặc đại diện giải quyết tranh chấp về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

  • Là luật sư đại diện hoặc luật sư bảo vệ quyền lợi trong các tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế, tài sản bảo đảm tại tổ chức tín dụng và các tranh chấp khác.