0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

BẢN TIN PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

TIN MỚI

xem thêm >>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Trở về

Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp

Luật sư doanh nghiệp là các dịch vụ tư vấn pháp lý (bao gồm cả tư vấn thường xuyên và tư vấn theo vụ việc), đại diện và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong các tranh chấp (bao gồm cả tranh chấp nội bộ và tranh chấp với tổ chức/cá nhân khác) và các dịch vụ pháp lý khác trong quá trình thành lập, thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đội ngũ luật sư giầu kinh nghiệm của Công ty Luật Gattaca có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp trong các hoạt động sau đây:

  • Tư vấn thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh, tổ chức lại doanh nghiệp (chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp);

  • Tư vấn pháp luật thường xuyên về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp;

  • Tư vấn, soạn thảo các thỏa thuận về chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp; thỏa thuận giữa các cổ đông/thành viên; biên bản các cuộc họp nội bộ doanh nghiệp;

  • Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế, quy trình nội bộ; phối hợp xây dựng đề án tái cơ cấu hoạt động, kế hoạch kinh doanh và các công việc có liên quan khác;

  • Hỗ trợ đàm phán, soạn thảo, rà soát hợp đồng/mẫu hợp đồng bảo đảm tính pháp lý và quyền lợi của doanh nghiệp;

  • Tư vấn về đăng ký quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghệ...;

  • Tư vấn tổ chức các sự kiện pháp lý của doanh nghiệp như tổ chức đại hội đồng cổ đông, thực hiện chương trình khuyến mại, quảng cáo thương mại, tham gia hội chợ triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại khác;

  • Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng và các chính sách, văn bản pháp luật mới ban hành áp dụng trong hoạt động của doanh nghiệp;

  • Tham gia hoặc làm đại diện để giải quyết các bất đồng, tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (bao gồm cả đại diện ngoài tố tụng và tham gia tố tụng);

  • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp.