0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

Dịch vụ đào tạo

Với mạng lưới liên kết với các trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học pháp lý, các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực, Công ty Luật Gattaca thực hiện hoạt động đào tạo nhằm cập nhật kiến thức pháp lý, nâng cao kỹ năng hành nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp/ tổ chức tín dụng trong nền kinh tế. Một số khoá đào tạo mà Công ty Luật Gattaca có kinh nghiệm tổ chức như sau:

  • Đào tạo, bổ sung kiến thức pháp lý theo văn bản, chính sách mới của Nhà nước;

  • Đào tạo pháp chế doanh nghiệp;

  • Đào tạo kỹ năng đàm phán; kỹ năng tham gia tố tụng, thi hành án; nghiệp vụ xử lý thu hồi nợ...;

  • Các khoá đào tạo khác theo đặt hàng của doanh nghiệp/ tổ chức tín dụng.