0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

Dịch vụ Luật sư Ngân hàng

Với thế mạnh vừa am hiểu pháp luật vừa có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động ngân hàng, các luật sư của Công ty Luật Gattaca có thể cung ứng các dịch vụ pháp lý sau đây đối với các khách hàng là tổ chức tín dụng:

  • Tư vấn pháp luật thường xuyên về các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của tổ chức tín dụng;

  • Hỗ trợ đàm phán, soạn thảo, rà soát hợp đồng/mẫu hợp đồng bảo đảm quyền lợi tối đa của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật;

  • Tư vấn xây dựng, hoàn thiện điều lệ và các văn bản nội bộ của tổ chức tín dụng như: chính sách tín dụng, chính sách quản trị rủi ro, quy định về tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm, quy định về giảm miễn lãi, quy định về mua bán nợ, quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro...

  • Thẩm định tính pháp lý của dự án đầu tư, tư cách chủ thể, hồ sơ tài sản bảo đảm để hỗ trợ cho việc xem xét cấp tín dụng của tổ chức tín dụng;

  • Tham gia hoặc làm đại diện để giải quyết các bất đồng, tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng (bao gồm cả đại diện ngoài tố tụng và tham gia tố tụng) bao gồm tranh chấp về quyền đòi nợ, tranh chấp về tài sản bảo đảm và các tranh chấp khác;

  • Phối hợp hoặc thay mặt cho tổ chức tín dụng xây dựng, thực hiện phương án xử lý và thu hồi nợ có vấn đề;

  • Phối hợp đào tạo nhằm cung cấp kiến thức pháp lý mới, kỹ năng xử lý công việc phù hợp quy định của pháp luật cho cán bộ nhân viên theo nhu cầu đào tạo của tổ chức tín dụng;

  • Đưa ra thông tin, bình luận về các văn bản, chính sách mới về hoạt động tài chính ngân hàng;

  • Cung cấp các văn bản pháp luật theo yêu cầu của tổ chức tín dụng.