0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

BẢN TIN PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

TIN MỚI

xem thêm >>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Trở về

Dịch vụ pháp lý khác

Công ty Luật Gattaca hỗ trợ khách hàng thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

  • Thủ tục khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật,

  • Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch,

  • Thủ tục lập vi bằng,

  • Dịch thuật tài liệu,

  • Các công việc khác theo quy định pháp luật.