0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

Dịch vụ Luật sư tổ chức

Luật sư tổ chức là các dịch vụ tư vấn pháp lý (bao gồm cả tư vấn thường xuyên và tư vấn theo vụ việc), đại diện bảo vệ quyền lợi và các dịch vụ pháp lý khác đối với doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác.
Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của Gattaca Law có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng là doanh nghiệp và các tổ chức khác trong các hoạt động sau đây:

 • Tư vấn pháp luật thường xuyên về quản trị tổ chức và các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động hàng ngày của tổ chức theo giấy phép hoạt động;

 • Tư vấn thành lập, giải thể, thay đổi giấy phép hoạt động, chuyển nhượng vốn, thực hiện cơ cấu lại (chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình tổ chức);

 • Tư vấn về đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp); tiêu chuẩn chất lượng; đăng ký chương trình xúc tiến thương mại (khuyến mại, quảng cáo…);

 • Thực hiện rà soát, sửa đổi điều lệ, quy chế, quy trình nội bộ; phối hợp xây dựng đề án tái cơ cấu hoạt động, kế hoạch thực hiện dự án và các công việc có liên quan khác;

 • Hỗ trợ đàm phán, soạn thảo, rà soát hợp đồng dịch vụ, thương mại, tín dụng… bảo đảm tính pháp lý và quyền lợi của tổ chức;

 • Tư vấn về chính sách, nội quy lao động, hợp đồng lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động; bảo hiểm xã hội; kiện toàn tổ chức đại điện quyền lợi người lao động tại cơ sở…;

 • Tư vấn thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, khai báo y tế cho chuyên gia nước ngoài và người lao động của tổ chức;

 • Tư vấn điều khoản thuế tại hợp đồng, giao dịch; hỗ trợ lập hồ sơ hoàn thuế theo quy định;

 • Tư vấn thủ tục giao dịch điện tử (chữ ký điện tử, hợp đồng điện tử và các giao dịch điện tử khác);

 • Là luật sư đại diện để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động của tổ chức (bao gồm cả tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng);

 • Tổ chức các chương trình đào tạo pháp luật, kỹ năng thực hành pháp luật, phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật mới ban hành.