0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên tham gia giao dịch hợp đồng thoả thuận dựa trên cơ sở thoả thuận trọng tài. Các luật sư hàng đầu của Công ty Luật Gattaca đồng thời là trọng tài viên thuộc các trung tâm trọng tài uy tín tại Việt Nam, có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh dựa trên cơ sở thoả thuận trọng tài được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Khi giải quyết tranh chấp, các trọng tài viên - luật sư của Công ty Luật Gattaca luôn đảm bảo tính độc lập, khách quan, vô tư, tuân thủ quy định của pháp luật và quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm trọng tài thương mại. Một số công việc trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn lựa chọn phương thức xử lý tranh chấp bằng trọng tài thương mại;

  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng có quy định điều khoản trọng tài để các bên tham gia giao dịch thoả thuận áp dụng;

  • Luật sư của Công ty Luật Gattaca với tư cách trọng tài viên thực hiện giải quyết tranh chấp trên cơ sở thoả thuận trọng tài do các bên thoả thuận;

  • Hỗ trợ thủ tục thi hành án trên cơ sở phán quyết trọng tài.