0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

Dịch vụ xử lý, thu hồi nợ

Với kinh nghiệm xử lý rất nhiều khoản nợ, bao gồm cả những khoản nợ có giá trị rất lớn hoặc phức tạp giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng, đội ngũ luật sư, chuyên gia xử lý nợ của Công ty Luật Gattaca có thế mạnh đưa ra các phương án thu hồi nợ hiệu quả, phù hợp quy định của pháp luật, bảo đảm uy tín của khách hàng trong quá trình thu hồi nợ. Bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

  • Đánh giá tình trạng hoạt động, khả năng trả nợ, thiện chí trả nợ của bên nợ;

  • Hỗ trợ khách hàng xây dựng phương án thu hồi nợ;

  • Triển khai thực hiện phương án thu hồi nợ đã thống nhất với khách hàng;

  • Đại diện cho khách hàng làm việc với bên nợ và các bên có liên quan để yêu cầu trả nợ và thực hiện các biện pháp xử lý nợ;

  • Phối hợp với cơ quan chức năng (như: công an, toà án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án...) trong quá trình xử lý, thu hồi nợ.