0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG THỜI GIAN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN LƯU Ý

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG THỜI GIAN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN LƯU Ý
Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại pháp lý của một doanh nghiệp theo ý chí của chủ sở hữu và/ hoặc quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp doanh nghiệp được giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp/ chủ công ty/ Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông (điểm b khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020), các hoạt động sau của doanh nghiệp sẽ bị nghiêm cấm kể từ thời điểm ban hành quyết định giải thể, bao gồm:
  • Đối với tài sản doanh nghiệp: cấm các hành vi cất giấu, tẩu tán tài sản; hành vi cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản.
  • Đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp: nghiêm cấm người quản lý doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp; hoạt động chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực.
  • Đối với các quyền và khả năng sử dụng quyền của doanh nghiệp: pháp luật quy định cấm hành vi ký kết hợp đồng mới (trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp); hành vi từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ và hành vi huy động vốn dưới mọi hình thức.
Việc quy định các hành vi bị cấm nêu trên là nhằm ngăn chặn phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ dẫn đến làm giảm khả năng trả nợ của doanh nghiệp trong quá trình giải thể. Đồng thời, hạn chế việc doanh nghiệp tẩu tán tài sản, trốn tránh các nghĩa vụ với các đối tác trong quá trình hoạt động, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.
Để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kịp thời về thủ tục giải thể doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:
Công ty Luật TNHH MTV Gattaca
Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Hotline: 0243.204.1777 – 090.1763.379
Website: gattacalaw.vn
Giám đốc - Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Thành Nam