0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (BCC)

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (BCC)
Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư theo đó, các nhà đầu tư ký kết hợp đồng để triển khai hoạt động đầu tư mà không thành lập tổ chức kinh tế (theo khoản 14 Điều 3 Luật Đâu tư năm 2020).
Trường hợp đầu tư theo hình thức BCC có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài với tư cách là một bên của hợp đồng, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành (nếu có) tại cơ quan đăng ký đầu tư, và không thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập tổ chức kinh tế .
Hợp đồng BCC bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

  2. Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

  3. Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

  4. Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

  5. Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

  6. Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

  7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thoả thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp mới.
Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành do cơ quan đăng ký đầu tư cấp.
Để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kịp thời về trình tự, thủ tục và hồ sơ, khách hàng vui lòng liên hệ:
Công ty Luật Gattaca
Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Hotline: 0243.204.1777 – 090.1763.379
Website: gattacalaw.vn