0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

QUY TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)

QUY TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Public Private Partnership - PPP) là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước Việt Nam và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP. Các dự án PPP thường là các dự án vốn đầu tư lớn, phục vụ mục đích xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý các công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.
Một dự án PPP thông thường sẽ được thực hiện theo các bước sau:
(i) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự
án;
(ii) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án;
(iii) Lựa chọn nhà đầu tư;
(iv) Thành lập doanh nghiệp dự án PPP và ký kết hợp đồng dự án PPP;
(v) Triển khai thực hiện hợp đồng dự án PPP.
Đối với dự án PPP ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện sau khi công bố dự án. Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thực hiện thủ tục phê duyệt dự án và các thủ tục tiếp theo.
Để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kịp thời về trình tự, thủ tục và hồ sơ, khách hàng vui lòng liên hệ:
Công ty Luật Gattaca
Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Hotline: 0243.204.1777 – 090.1763.379
Website: gattacalaw.vn