0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

THỦ TỤC XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TỤC XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Bước 1: Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

+ Trường hợp đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; Đề xuất dự án đầu tư; Bản sao giấy tờ quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm (nếu có); Nội dung giải trình về công nghệ; Hợp đồng BBC (nếu có) và tài liệu khác.

+ Trường hợp đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập: Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư; Đề xuất dự án đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Bước 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định. Thời hạn: 03 ngày làm việc.

Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn: 15 ngày làm việc.

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời hạn: 40 ngày làm việc.

Bước 4: Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên, Thủ tướng Chính phủ chỉ định cơ quan đăng ký đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho toàn bộ dự án.

Để được tư vấn cụ thể và hỗ trợ kịp thời về hồ sơ, thủ tục; vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH MTV Gattaca

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Hotline: 0243.204.1777 – 090.1763.379

Website: gattacalaw.vn

Giám đốc - Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Thành Nam