0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH/ CHẤP NHẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA NHỮNG DỰ ÁN NÀO?

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH/ CHẤP NHẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA NHỮNG DỰ ÁN NÀO?

Theo Điều 29 Luật Đầu tư 2020, đối với một số dự án nhất định, trước khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện quy trình chấp thuận/quyết định chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư: tùy thuộc vào tính chất, quy mô của dự án. 

Theo Điều 32 Luật Đầu tư 2020, những dự án thuộc thẩm quyền quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh bao gồm:

(i). Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; hoặc nhận chuyển nhượng; dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

(ii). Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; hoặc dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

(iii). Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

(iv). Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Đối với dự án đầu tư quy định tại các điểm i, ii và iv ở trên thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.