0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

Dịch vụ làm thủ tục pháp lý/ đăng ký giấy phép

Với mạng lưới quan hệ hiệu quả và rộng khắp toàn quốc, Công ty Luật Gattaca hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý và/hoặc đăng ký giấy phép tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo hồ sơ chặt chẽ về mặt pháp lý, thủ tục nhanh gọn và tiết kiệm chi phí. Các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn thủ tục, hướng dẫn lập hồ sơ đối với dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

  • Tư vấn thủ tục, hướng dẫn hình thức đầu tư, lập dự án đầu tư đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

  • Tư vấn thủ tục vay vốn, thế chấp, bảo lãnh; kê khai thuế, hoàn thuế; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký chương trình xúc tiến thương mại

  • Tư vấn thủ tục khởi kiện, hòa giải thương mại, khiếu nại, tố cáo; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án/quyết định của tòa án/trọng tài nước ngoài

  • Thực hiện thủ tục xin cấp đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

  • Hỗ trợ thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật