0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

GATTACA LAW THAM DỰ HỘI THẢO “GIỚI THIỆU THÔNG TIN ĐỢT MỜI NỘP ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ LẦN THỨ 4” CỦA QUỸ JIFF

Gattaca Law tham dự Hội thảo “Giới thiệu thông tin Đợt mời nộp đề xuất tài trợ lần thứ 4” của Quỹ JIFF
 
Hội thảo “Giới thiệu thông tin Đợt mời nộp đề xuất tài trợ lần thứ 4” được tổ chức bởi Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF), diễn ra ngày 07/3/2023 tại Hà Nội. Hoạt động của Hội thảo là một phần trong khuôn khổ của Đợt kêu gọi nộp hồ sơ xin tài trợ sáng kiến tư pháp lần thứ 4. Đây là dự án tài trợ của Liên minh châu Âu cho các sáng kiến tư pháp với chủ đề: “Tăng cường tiếp cận pháp luật và tư pháp cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo”.
 

Ông Phạm Quang Tú – Phó Giám đốc tổ chức Oxfam tại Việt Nam phát biểu khai mạc

Là một tổ chức luật sư luôn dành sự quan tâm đến các hoạt động xã hội đặc biệt là bảo vệ trẻ em và các đối tượng yếu thế khác, Gattaca Law đã tham dự và phát biểu đóng góp tích cực tại Hội thảo cũng như đặt nhiều câu hỏi để làm rõ cho đề xuất sáng kiến. Các đại diện của Gattaca Law tham dự Hội thảo bao gồm: Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Thành Nam, Giám đốc - Luật sư điều hành Gattaca Law và Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Trọng Quang – Phó Giám đốc cùng các chuyên viên của Gattaca Law.
 

TS-LS. Nguyễn Thành Nam phát biểu thảo luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Thành Nam đã đặt nhiều câu hỏi cho Ban thư ký Quỹ JIFF cũng như thảo luận về điều kiện chủ thể đề xuất sáng kiến, nội dung sáng kiến và nguồn kinh phí thực hiện sáng kiến. Sau hội thảo, Gattaca Law sẽ tiến hành xây dựng đề xuất sáng kiến với chủ đề nâng cao năng lực nhận thức cho trẻ em nhằm phòng tránh bạo lực bao gồm cả bạo lực về thể chất và bạo lực về tinh thần. Gattaca Law mong rằng các sáng kiến của mình với một cách tiếp cận mới sẽ góp phần bảo vệ trẻ em, giúp trẻ em thực hiện đầy đủ quyền trẻ em theo quy định pháp luật.
 

Toàn cảnh Hội thảo


Ảnh lưu niệm của các đại biểu tham dự Hội thảo

Gattaca Law là tổ chức luật sư thường xuyên thực hiện tư vấn, hỗ trợ về pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Thực hiện: Khổng Thảo.