0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

TIN MỚI

xem thêm >>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Trở về

HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM HỢP TÁC CÙNG CÔNG TY LUẬT GATTACA

Ngày 13/5/2022, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và Công ty luật GATTACA đã cùng nhau ký kết thỏa thận hợp tác toàn diện. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp cùng nhau thực hiện một số công việc trong thỏa thuận nhằm huy động tốt nhất thế mạnh và nguồn lực, giúp các bên thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, giai đoạn gần đây khi các QTDND bước vào giai đoạn tái cơ cấu lần 2 (2021-2025) hoạt động của các quỹ ngày càng đa dạng, số lượng thành viên ngày càng lớn sẽ gia tăng các quan hệ liên quan đến luật pháp, tiền tệ đòi hỏi cần có những người có trình độ chuyên môn sâu về pháp luật để hỗ trợ các quỹ cũng như thành viên trong quá trình hoạt động. Chính vì thế, Công ty Luật Gattaca sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của Hiệp hội QTDND Việt Nam. Buổi lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung ký kết sẽ sớm được Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam và Công ty Luật Gattaca đưa vào thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.
-----------------------------------------
VIETNAM PEOPLE'S CREDIT FUND ASSOCIATION COOPERATED WITH GATTACA LAW COMPANY
On May 13, 2022, the People's Credit Fund Association (QTDND) and GATTACA Law Firm together signed a comprehensive cooperation agreement. Accordingly, the two sides will work together to perform a number of tasks in the agreement in order to best mobilize their strengths and resources, and help the parties effectively perform their functions and tasks. Especially, in the recent period when the People's Credit Funds entered the second restructuring period (2021-2025), the activities of the funds became increasingly diversified, the increasing number of members will increase the related relations. Legal and monetary requirements require people with deep legal expertise to support funds and
members in their operation. Therefore, Gattaca Law Firm will become an important partner in the operation and development of the People's Credit Union. The signing ceremony took place successfully, the signing contents will soon be fully, seriously and effectively implemented by the Vietnam People's Credit Fund Association and Gattaca Law Firm next time.

https://thoibaonganhang.vn/hiep-hoi-qtdnd-hop-tac-cung-cong-ty-luat-gattaca-127255.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&gidzl=rnOl1CTfZZtK0Iy2m7MBETW0Am7NVejhabv_0uCXrcwHK7LVqNI6Pv9MBmpISzrammTyMZ4XHf09n6A9FW&fbclid=IwAR3Vv8zINC1uZaLY3SI4vcgWSaM8W43Q4jE-oOkSO5h5wJsg1C2G2bDqHsc