0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

TIN MỚI

xem thêm >>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Trở về

QUYỀN CỦA TRẺ EM

QUYỀN CỦA TRẺ EM
 
Hôm nay, tròn 4 năm Luật Trẻ em có hiệu lực (Luật số 102/2016/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01/6/2017)
 
Chúng ta đã hiểu đúng và đầy đủ về các quyền của Trẻ em được pháp luật bảo vệ chưa?
 
1/ Quyền sống, Quyền được khai sinh và có quốc tịch
Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật. (Điều 12, 13)
 
2/ Quyền được chăm sóc, giáo dục
Được chăm sóc sức khỏe, được chăm sóc nuôi dưỡng, được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu, được vui chơi, giải trí (Điều 14,15,16,17)
 
3/ Quyền được sống chung với cha, mẹ; được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ;được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi (Điều 22,23,24)
 
4/ Quyền về tài sản
Trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế và các quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật (Điều 20)
 
5/ Quyền bí mật đời sống riêng tư
Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư. (Điều 21)
 
6/ Quyền được bảo vệ
Được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục; không bị bóc lột sức lao động; không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc; không bị mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt; được bảo vệ khỏi chất ma túy; được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang (Điều 25,26,27,28,29,31)
 
7/ Quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động xã hội và bảo vệ trong tố tụng
Được tự do tín ngưỡng tôn giáo; giữ gìn, phát huy bản sắc (Điều 18, 19) được bày tỏ ý kiến và hội họp; được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội (Điều 33, 34) được bảo đảm an sinh xã hội; được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính (Điều 30, 32)
 
Luật cũng quy định về quyền của trẻ em khuyết tật và quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn.

----------------
GATTACA LAW FIRM
T: +84 24 320 41777
H: +84 90 176 3379
Email: lawyer@gattacalaw.vn
Website: http://gattacalaw.vn
Address: 32 Nguyen Dinh Hoan, Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi