0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

CÔNG TY LUẬT GATTACA VÀ CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sáng ngày 8/4/2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công ty Luật Gattaca tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho người lao động. Hội nghị diễn ra thu hút hơn 100 cán bộ, đoàn viên thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội quan tâm, tham dự.

Ông Nguyễn Toàn Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội phát biểu khai mạc.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh về ý nghĩa của Hội nghị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật liên quan đến đến lĩnh vực Luật Lao động và Luật Dân sự. Đây là cơ hội để người lao động nắm bắt các quy định pháp luật trực tiếp điều chỉnh đến bản thân và gia đình họ.

TS. LS. Nguyễn Thành Nam tham gia Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho người lao động
Tham gia Hội nghị, Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Thành Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Giám đốc Công ty Luật Gattaca đã nêu ra tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho người lao động. Hội nghị giúp người lao động nhận diện những rủi ro pháp lý mà người lao động có thể gặp phải trong quá trình thực hiện các giao dịch dân sự, từ đó có phương án pháp lý hữu hiệu để giải quyết những thắc mắc đang tồn tại trong cuộc sống cũng như công việc.

Bà Lê Thị Thanh Phương – Phó bí thư đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Thủy lợi Hà Nội phát biểu trong phiên thảo luận
Phát biểu tại phiên thảo luận, Bà Lê Thị Thanh Phương - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội đã chỉ đạo các xí nghiệp, phòng, ban tham gia nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ các thông tin và nội dung trình bày tại buổi Hội nghị này; đồng thời gửi lời cảm ơn đến Công ty Luật Gattaca đã đồng hành trong hoạt động tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho người lao động của Công ty.
 
Description: Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM CÃNG GATTACA HỌI NGHI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ” BIẾN VÀ TƯVÂN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐÔNG HàNội,08/4/2022'
Ông Nguyễn Trương Hải Ngọc – Phó giám đốc Công ty Luật Gattaca giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người lao động
Trong phiên thảo luận, các Luật sư, chuyên viên của Công ty Luật Gattaca đã có những trao đổi và giải đáp nhiều tình huống thực tiễn thường gặp trong cuộc sống như hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, hôn nhân và gia đình, thừa kế, hợp đồng dân sự,… Những nội dung này đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho người lao động
Hội nghị tuyên truyền, phố biến và tư vấn pháp luật cho người lao động do Công ty Luật Gattaca và Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT TP Hà Nội tổ chức diễn ra trong khuôn khổ hướng ứng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 đã góp phần lớn vào công cuộc đưa pháp luật đến gần hơn với cuộc sống người dân. Từ đó, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Trần Dũng

 
GATTACA LAW COMPANY AND AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT UNION HANOI ORGANIZED CONFERENCE OF COMMUNICATION, DISCLAIMER AND LEGAL CONSULTS FOR EMPLOYERS
On the morning of April 8, 2022, the Trade Union of Agriculture and Rural Development of Hanoi City cooperated with Gattaca Law Firm to organize a conference on propaganda, dissemination and legal advice for employees. The conference took place and attracted more than 100 officials and union members of Hanoi Irrigation Development Investment One Member Limited Liability Company interested and attended.
 
Mr. Nguyen Toan Thang - Vice Chairman of the Trade Union of Agriculture and Rural Development in Hanoi gave the opening speech.
Speaking at the opening of the Conference, Mr. Nguyen Toan Thang - Vice Chairman of the Trade Union of Agriculture and Rural Development in Hanoi emphasized the significance of the Conference in propaganda, dissemination and consultation. Laws related to the field of Labor Law and Civil Law. This is an opportunity for employees to grasp the legal regulations that directly govern themselves and their families.
 
Dr. LS. Nguyen Thanh Nam participated in the conference on propaganda, dissemination and legal advice for employees
Participating in the Conference, Doctor, Lawyer Nguyen Thanh Nam - Standing Vice Chairman cum General Secretary of Vietnam Trade and Investment Arbitration Center - Director of Gattaca Law Firm raised the importance of the operation. propagating, disseminating and educating employees about the law. The conference helps employees identify legal risks that employees may encounter in the process of performing civil transactions, thereby having effective legal solutions to solve existing questions. in life as well as in work.
 
Ms. Le Thi Thanh Phuong - Deputy Secretary of the Party Committee, Deputy General Director of Hanoi Irrigation Development Company Limited speaking at the discussion session
Speaking at the discussion session, Ms. Le Thi Thanh Phuong - Deputy Secretary of the Party Committee, Deputy General Director of Hanoi Irrigation Development Investment One Member Limited Liability Company directed the participating enterprises, departments and divisions to improve their spirit. spirit, responsibility, fully absorb the information and content presented at this Conference; At the same time, we would like to thank Gattaca Law Firm for accompanying the Company in propagating and disseminating the law to its employees.

During the discussion session, the lawyers and experts of Gattaca Law Firm exchanged and answered many practical situations commonly encountered in life such as labor contracts, social insurance, marriage and family. , inheritance, civil contracts, etc. These contents have received the attention and enthusiastic response of employees.
 
Overview of the conference on propaganda, dissemination and legal advice for employees
The conference on propaganda, dissemination and legal advice for employees organized by Gattaca Law Firm and the Trade Union of Agriculture and Rural Development of Hanoi took place within the framework of responding to the Liberation Day of the South on April 30 and International Labor Day 1/5 has made a great contribution to bringing the law closer to people's lives. Thereby, maximizing the legitimate rights and interests of employees in many different circumstances.
Tran Dung

KHÔNG CÓ I