0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN?

Hỏi: Chào Luật sư! Tôi đang có ý định thành lập sàn giao dịch bất động sản nhưng không biết bản thân có đủ điều kiện thực hiện thành lập sàn hay không? Vì vậy, mong Luật sư tư vấn giúp tôi về điều kiện có thể thành lập sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời: Chào bạn, đối với thắc mắc của bạn, Gattaca có ý kiến tư vấn như sau:
Theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản quy định về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản:
“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.”
Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản:
“Điều 24. Hướng dẫn về thành lập sàn giao dịch bất động sản
1. Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể như sau:
a) Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;
b) Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
c) Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
d) Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết;
đ) Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.
2. Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.”
Như vậy, để thực hiện hoạt động kinh doanh sàn giao dịch bất động sản bạn cần phải đáp ứng được những điều kiện bao gồm:
- Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;
- Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
- Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
- Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giảo dịch ổn định trên 12 tháng. Có diện tích tối thiểu 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu hoạt động;
- Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.
Để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kịp thời về quá trình chuyển nhượng cổ phần, khách hàng vui lòng liên hệ:
GATTACA LAW FIRM
📌 Address: 32 Nguyen Dinh Hoan, Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi
📞 Tel: +84 24 320 41777 | 📞 Hotline: +84 90 176 3379
📮 Email: lawyer@gattacalaw.vn | 🌎 Website: http://gattacalaw.vn