0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

GATTACA LAW THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG NHUỆ


Ngày 5/5/2022, thực hiện thỏa thuận hợp tác về công tác tuyên truyền tư vấn pháp luật và thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Công ty Luật Gattaca đã tổ chức thành công Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ.