0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

Định hướng phát triển và giá trị cốt lõi của thương hiệu

04/12/2020

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tầm nhìn
Trở thành một trong các tổ chức luật sư hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho khách hàng.
Các mục tiêu chiến lược

  • Tổ chức luật sư hoạt động hiệu quả, cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam và mở rộng ra phạm vi quốc tế

  • Tổ chức luật sư nhận được sự tin cậy và hài lòng của khách hàng về kết quả giải quyết công việc

  • Tổ chức luật sư có đội ngũ nhân sự chất lượng cao

  • Tổ chức luật sư sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết công việc

  • Tổ chức luật sư hoạt động vì lợi ích cộng đồng


GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA THƯƠNG HIỆU

Sáng tạo: đem đến cho khách hàng giải pháp lý hữu ích phù hợp với tính chất, đặc điểm từng vụ việc

Chuyên nghiệp: dịch vụ pháp lý chuyên sâu với đội ngũ nhân sự chất lượng cao

Tận tâm: xác định khách hàng là trọng tâm, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

Kết nối: mạng lưới quan hệ rộng khắp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng

Bảo mật: bảo đảm bí mật kinh doanh, tài liệu do khách hàng cung cấp