0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

CHÍNH THỨC NGỪNG CẤP SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ GIẤY

CHÍNH THỨC NGỪNG CẤP SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ GIẤY

Từ ngày 1/7, Luật Cư trú mới chính thức có hiệu lực, yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ đã cấp khi người dân thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Một số thủ tục yêu cầu thu hồi sổ gồm: đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xoá đăng ký thường trú, đăng ký/xoá đăng ký tạm trú và gia hạn tạm trú.

Những sổ không thuộc trường hợp bị thu hồi vẫn có thể sử dụng bình thường. Cũng từ ngày 1/7/2021, áp dụng quy định không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; thay vào đó dữ liệu này sẽ được lưu trên Cơ sở dữ liệu về cư trú điện tử.

Đến ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ chính thức bị xóa bỏ hoàn toàn.----------------
GATTACA LAW FIRM
T: +84 24 320 41777
H: +84 90 176 3379
Email: lawyer@gattacalaw.vn
Website: http://gattacalaw.vn
Address: 32 Nguyen Dinh Hoan, Nghia Do, Cau Giay, Ha Noi

Related posts

View All