0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

ĐIỂM MỚI VỀ CÁCH GHI NỘI DUNG XÁC NHẬN THAY ĐỔI TRÊN SỔ ĐỎ ĐÃ CẤP THEO THÔNG TƯ 09/2021/TT-BTNMT

ĐIỂM MỚI VỀ CÁCH GHI NỘI DUNG XÁC NHẬN THAY ĐỔI TRÊN SỔ ĐỎ ĐÃ CẤP THEO THÔNG TƯ 09/2021/TT-BTNMT

Theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, cách ghi nội dung xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đã được cập nhật và áp dụng từ ngày 01/9/2021.

- Khoản 4 Điều 1 Thông tư 09/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014 (tặng cho một phần/toàn bộ thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) trong các trường hợp sau:

+ Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất để được cấp Giấy chứng nhận;

+ Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp cho một thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác; Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất.

+ Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất hoặc một số thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác.

(Hiện hành, khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014, chỉ hướng dẫn cách ghi trong trường hợp tự nguyện hiến một phần diện tích của thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác).

- Khoản 5 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận:

Trường hợp trên Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một Giấy chứng nhận thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi "Thửa đất... (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích...m2 được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận; theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)".

Để được tư vấn cụ thể và hỗ trợ kịp thời về hồ sơ, thủ tục; vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH MTV Gattaca

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Hotline: 0243.204.1777 – 090.1763.379

Website: gattacalaw.vn