0901763379


TÀI LIỆU

xem thêm >>

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

xem chi tiết >>>

GATTACA LAW FIRM

Trusted Legal Partner
Back

MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHTN, BHYT THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP

MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHTN, BHYT THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP
 
Theo Nghị quyết 68/NQ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2021 đến hết 30/6/2022 vào quỹ hưu trí, quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHTN, BHYT với NLĐ và NSDLĐ cụ thể như sau:
 
a. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
1. Người sử dụng lao động:
- Mức đóng BHXH:
+ Đối với hưu trí là 14%;
+ Đối với ốm đau - thai sản là 3%;
+ Đối với tai nạn nghề nghiệp- bệnh nghề nghiệp là 0.5%.
- Mức đóng BHTN là 1%;
- Mức đóng BHYT là 3%.
2. Người lao động:
- Mức đóng BHXH đối với hưu trí là 8%
- Mức đóng BHTN là 1%
- Mức đóng BHYT là 1.5%.
 
b. Đối với các cá nhân không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:
*Đối với người lao động Việt Nam
1. Người sử dụng lao động:
Mức đóng BHXH:
+ Đối với tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là 0%;
+ Đối với hưu trí là 14%;
+ Đối với chế độ ốm đau - thai sản là 3%.
- Mức đóng BHTN là 1%;
- Mức đóng BHYT là 3%.
2. Người lao động:
- Mức đóng BHXH đối với hưu trí là 8%;
- Mức đóng BHTN là 1%;
- Mức đóng BHYT là 1.5%.
*Đối với người lao động nước ngoài
1. Người sử dụng lao động:
- Mức đóng BHXH:
+ Đối với ốm đau - thai sản là 3%;
+ Đối với tai nạn nghề nghiệp - bệnh nghề nghiệp là 0%
- Mức đóng BHYT là 3%.
2. Người lao động: Mức đóng BHYT là 1.5%
 
❗️LƯU Ý: Cũng theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì sẽ có những đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng nếu đủ điều kiện, tức là nếu đóng sẽ đóng theo mức nêu trên, còn đủ điều kiện thì làm hồ sơ để được tạm dừng.